Afgelopen maandagavond 9 maart hield de WTC Staphorst-Rouveen de jaarlijkse ledenvergadering bij  Uitgaanscentrum Kisteman. Voorzitter Roelof Compagner kon maar liefst 50 leden welkom heten. Dit jaar bestaat de WTC 10 jaar en in het jubileumjaar zal er veel georganiseerd worden door de verschillende commissies van de fietsclub. Het ledenaantal stijgt nog steeds vertelde secretaris Klaas Schra en zit bijna op 250 personen.

Dennis Schra is de penningmeester en hij liet het financiële huishoudboekje zien en kreeg een warm applaus voor het goede  huiswerk. Roelof Troost ontvouwde zijn plannen wat betreft de activiteiten op de racefiets en Jouk Mussche gaf zijn plannen weer wat betreft het mountainbiken.

Henk Dunnink neemt ook zitting in het hoofdbestuur en zal de sponsorcommissie onder zich nemen hij ontvouwde al diverse plannen wat betreft sponsoring voor nieuwe en bestaande sponsoren. Jouk Mussche heeft zijn termijn als bestuurder ook met 3 jaar verlengd.

Roelof Compagner was aftredend maar was herkiesbaar en blijft voorzitter. Als dank voor de vele jaren die hij al voorzitter is kreeg hij een  ‘oranje WTC ketting’ omgehangen.

 

Bert Krale kreeg nog een envelop met cadeaubonnen uitgereikt door Roelof Compagner voor zijn bestuursfunctie die hij heeft vervuld. Bert is nu wethouder en heeft destijds dus zijn functie bij de WTC neergelegd.

 

De uitslag van de Clubcompetitie 2014 werd bekend gemaakt door Diederik Tuin van de racecommissie: Jouk Mussche is de winnaar en mag zich Clubkampioen 2014 noemen, hij kreeg een fietstenue met ‘stipwerk’ erop uitgereikt.  Nummer 2 en 3 zijn geworden Jan Bloemert en Alwin Compagner (waren helaas verhinderd) 

 

Ook burgemeester Alssema was aanwezig in  de zaal.

 

Na de pauze was het Jan Bloemhof, ondernemer, eigenaar van diverse bedrijven en met B+B hoofdsponsor van de WTC die een lezing gaf over sportpsychologie.