Doorgeven gewijzigde gegevens (alleen voor leden)

Dit formulier is bedoeld om leden van WTC Staphorst-Rouveen de gelegenheid te geven gewijzigde persoonlijke gegevens door te geven aan het bestuur.

Dat is van belang omdat wij moeten beschikken over de juiste contactgegevens van onze leden zodat wij en de NTFU u met emails e.d. kunnen informeren over diverse zaken.

U kunt middels dit formulier ook aangeven in welke Whatsapp-groep(en) u wilt worden opgenomen. Daarnaast is het formulier te gebruiken om aan te geven voor welke vrijwilligerstaken u beschikbaar bent.

Voer hier bij voorkeur uw mobiele nummer in. Heeft u geen mobiel nummer vul dan uw vaste nummer in.
In dit veld kunt u een nummer invoeren dat uw medefietsers moeten bellen in geval van een calamiteit.
Vul hier uw 18-cijferig IBAN-nummer in.
Vul hier uw geboortedatum als dd-mm-jjjj in.
Vul hier uw lidnr. in zoals u dat vindt op uw ledenpas van de NTFU.
De WTC Staphorst-Rouveen heeft diverse WhatsApp groepen waar leden in toegelaten worden om op deze manier op de hoogte te blijven van activiteiten van de desbetreffende groep.
Wilt u opgenomen worden in een groep zorg er dan voor dat hierboven uw mobiele nummer is ingevuld en kies hierboven de groep(en) waarin u wilt worden toegelaten.
U kunt meerdere groepen aanvinken!

Inventarisatie vrijwilligers:

Als WTC Staphorst-Rouveen zijn wij bij zaken als het organiseren van activiteiten en het onderhoud aan de MTB-route afhankelijk van leden die ons als vrijwilliger hierbij ondersteunen.

Om te weten bij welke activiteiten wij een beroep op uw kennis en kunde kunnen doen waarderen wij het bijzonder als u onderstaande vragen zou willen beantwoorden.

Bent u een gecertificeerde verkeersregelaar?
Vul hier in hoe lang uw verkeersregelaarpas nog geldig is als dd/mm/jjjj (dit staat op de achterkant van uw pas)
U kunt meerdere opties aanvinken!
Heeft u andere zaken waarbij u ons kunt ondersteunen dan kunt u dat hier invullen.